company Poszukiwany sprzedawca natynkowych rozdzielnic SCAME

Poszukiwany sprzedawca natynkowych rozdzielnic SCAME

Logo
Podwykonawca prac elektrotechnicznych na kolejowym dworcu PKP Bydgoszcz Główna, poszukuje dostawcy już gotowych podzespołów elektrycznych. Zakupimy w trybie konkursu ofert produkt pod nazwą rozdzielnica natynkowa SCAME Block 4 DIN IP66 z otworem nagniazdo. Rozdzielnica musi mieć cechy użytkowe takie jak hermetyczna obudowa, ochronność stopnia drugiego, mechaniczna odporność IK08 w 20°C, materiał odporny na promieniowanie UV, praca w temperaturze w zakresie -25°C do +60°C, rozpraszana moc cieplna 8W. Z opcją instalowania gniazda 32A lub wtyczki kątowej odbiornikowej 32A. Zapraszamy do wysyłania propozycji do sekretariatu naszej firmy.

Offer:

Name: Poszukiwany sprzedawca natynkowych rozdzielnic SCAME
address: Wesoła 05-075, ul. Farna 89
Employees: Maciej Iwański, Józef Jabłonowski, Eugeniusz Badowski, Joachim Jabłonowski, Edmund Abramczyk,


Date added: 23-06-2020