company Adwokat karny poprowadzi sprawę

Adwokat karny poprowadzi sprawę

Logo
Kodeks postępowania karnego. Strona przedstawia w sposób rozległy teraźniejszy dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zadań dotyczących: przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego, właściwości także składu sądu, stron, obrońców, pełnomocników także przedstawicieli społecznych występujących w postępowaniu karnym, czynności procesowych, dowodów, środków przymusu, postępowania przygotowawczego, postępowania przed pierwsza instancją, postępowania dowodowego, postępowania szczególnego, nadzwyczajnych środków zaskarżenia, kosztów procesu, postępowania w kwestiach karnych ze stosunków międzynarodowych.

Offer:

Name: Adwokat karny poprowadzi sprawę
address: Bielawa 58-260, ul. Generała Stanisława Maczka 87
Employees: Bernard Gawkowski, Marian Dębicki, Bogumił Jagałła, Konstanty Gawlik, Michał Kaczor, Zdzisław Baran, Edmund Kamieński,


Date added: 29-06-2020